LED 显示系列
  室内/室外走字显示屏
  车载显示屏
  运动/时间/价格牌系列
  照明/附件系列
 
  电源适配器系列
  交流转直流电源
  Poe电源适配器
  直流转直流电源
  太阳能充电器
  电池充电器
  OEM定制开发

 


公司已经通过了ISO9001体系认证。

我们成功的关健在于高可靠性、高品质的设计以及履行对客户服务和产品的承诺。

 

 
   

 

交流转直流开关电源适配器系列
可选输出类型


 

交流转直流开关电源适配器系列
单输出类型

 

 

以太网供电系列

 

 

直流转直流开关电源适配器系列

 

 

太阳能充电器

 

 

电池充电器
闭封的铅酸电池充电器

 

 

电池充电器
镍镉、镍氢、锂电充电器

 

 

电池充电器
手机充电器

 

 

贴牌生产、设计与制造开关电源方案

 

 

 
 
 
版权所有© 2006 佳飞电子 www.amplus.com.hk

电话:(852)26120599 传真:(852)26120601 邮箱:sales@amplus.com.hk